21 thg 6, 2018

Men vi sinh tiêu hoá heo, gà, cá HPDON-I

HPDON-I

Dạng bột
THÀNH PHẦN
·        Sacchromyces spp.≥  107  CFU/g
·         Lactobacillus spp. ≥  107 CFU/g
·         Bacillus spp.         ≥  107  CFU/g
·         a-amylase  ≥  500 UI/g
·         Protease     ≥  50 UI/g
TÁC DỤNG: 
- Men tiêu hóa
- Nâng cao khả năng hấp thu thức ăn
- Giảm rối loạn tiêu hóa
CÁCH DÙNG
- Trộn 1-2 kg chế phẩm BIO-I trong 1.000 kg thức ăn cho heo, gà, cá.

chuyên kinh doanh hóa chất, vi sinh, thiết bị và công nghệ môi trường

Tel: (84-251) 629.3850 - Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai

--------------------------------------------------- 

specializing in the environment of chemical, microbiological, equipment and technology.

Tel: (84-251) 629.3850 Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Dong Khoi St., Bien Hoa City, Dong Nai

---------------------------------------------------

專生產, 經營化學原料, 微生物, 環保設備與工藝

聯絡者 : 李文章

電話 : (84-251) 629.3850 

傳真 : (84-251) 629.3970

地址 : 同奈省,邊和市,同起,248號


Men vi sinh xử lý đáy ao HPDON-II

HPDON-II

Dạng bột
THÀNH PHẦN
·         Sacchromyces spp.≥  108  CFU/g
·         Lactobacillus spp.  ≥  108 CFU/g
·         Bacillus spp.          ≥  108  CFU/g
·         a-amylase  ≥ 1000 UI/g
·         Protease    ≥ 100 UI/g
TÁC DỤNG
  Men tiêu hóa
  Xử lý nước
  Phân hủy thức ăn dư thừa và khí độc đáy ao
  Kìm hãm VSV gây bệnh
CÁCH DÙNG
   Rải đều 100 – 200 g BIO-II trên diện tích 1.000 m2 bề mặt nước ao nuôi tôm. Định kỳ 7-10 ngày/lần
   Trộn 200-500 g BIO-II trong 100 kg thức ăn Tôm. Cho ăn liên tục trong suốt vụ nuôi

chuyên kinh doanh hóa chất, vi sinh, thiết bị và công nghệ môi trường

Tel: (84-251) 629.3850 - Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai

--------------------------------------------------- 

specializing in the environment of chemical, microbiological, equipment and technology.

Tel: (84-251) 629.3850 Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Dong Khoi St., Bien Hoa City, Dong Nai

---------------------------------------------------

專生產, 經營化學原料, 微生物, 環保設備與工藝

聯絡者 : 李文章

電話 : (84-251) 629.3850 

傳真 : (84-251) 629.3970

地址 : 同奈省,邊和市,同起,248號

Men glucan HPDON-III

HPDON-III

Dạng bột
 Công ty cổ phần Hóa Phát Đồng Nai 
 Địa Chỉ: 248 Đồng Khởi, Kp.11, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
 Hotline:19007161
 Email: sales@hoaphatdongnai.com 
Website: hoaphatdongnai.com Để được tư vấn chi tiết
THÀNH PHẦN
 b-1,3-glucan, b-1,6-glucan ≥ 15%
Nhóm vi khuẩn Bacillus spp.≥ 108 CFU/g  
 a- amylase    ≥ 200 UI/g
Protease        ≥ 50 UI/g
TÁC DỤNG:
Tăng đề kháng
Ức chế các VSV có hại
CÁCH DÙNG
Trộn 100-200 g HPDON-III trong 100 kg thức ăn tôm

chuyên kinh doanh hóa chất, vi sinh, thiết bị và công nghệ môi trường

Tel: (84-251) 629.3850 - Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai

--------------------------------------------------- 

specializing in the environment of chemical, microbiological, equipment and technology.

Tel: (84-251) 629.3850 Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Dong Khoi St., Bien Hoa City, Dong Nai

---------------------------------------------------

專生產, 經營化學原料, 微生物, 環保設備與工藝

聯絡者 : 李文章

電話 : (84-251) 629.3850 

傳真 : (84-251) 629.3970

地址 : 同奈省,邊和市,同起,248號

Men vi sinh bổ trợ tiêu hoá gia súc, gia cầm HPDON-GP

HPDON-GP
Dạng lỏng
THÀNH PHẦN
Bacillus spp.  ≥  107  CFU/g
 Đạm tổng                25 %
Protease                       ≥  40 UI/g
TÁC DỤNG
Men tiêu hóa
Bổ sung dinh dưỡng
Phòng bệnh
CÁCH DÙNG
Trộn 1-2 kg HPDON-GP/100 kg thức ăn tôm
Trộn 2-3 kg HPDON-GP/1000 kg thức ăn (cá, heo, gà)

chuyên kinh doanh hóa chất, vi sinh, thiết bị và công nghệ môi trường

Tel: (84-251) 629.3850 - Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai

--------------------------------------------------- 

specializing in the environment of chemical, microbiological, equipment and technology.

Tel: (84-251) 629.3850 Fax: (84-251) 629.3970

Add: 248 Dong Khoi St., Bien Hoa City, Dong Nai

---------------------------------------------------

專生產, 經營化學原料, 微生物, 環保設備與工藝

聯絡者 : 李文章

電話 : (84-251) 629.3850 

傳真 : (84-251) 629.3970

地址 : 同奈省,邊和市,同起,248號